A-direkt
Bemanning, rekrytering och outsourcing.

 

A-direkt är arkitektkontoret som är bäst på att förse arkitektföretag med den kompetens som tillfälligt eller permanent tillgodoser behovet av resurser. Vi befinner oss i samma nätverk som arkitekter för att vi själva är arkitekter. A-direkt arbetar tillsammans med arbetsgivare och kandidater som ställer höga krav.