A-direkt är en del i A-gruppen.

Ankar Arkitekter rekryterar
med hyrköp

Varför är hyrköp en bra tjänst för just dig?

När vi är i behov av att rekrytera, men först vill utvärdera om medarbetaren passar för jobbet, ger A-direkt oss en fantastiskt flexibel lösning. Hyrköp minimerar risken för kostsamma felrekryteringar.

 

Hur går det till?

Tjänsten hyrköp innebär att vi hyr in en konsult hos oss, och att A-direkt tar fullt arbetsgivaransvar under hyrestiden. Om samtycke  uppstår, får konsulten en fast anställning.
Det kan inte bli enklare än så!

HYRKÖP:
Du hyr in en konsult som du kan anställa om du vill.

Fördelar:

    • Felrekryteringar undviks. Ni lär känna varandra och ni vet vad ni ger er in på.
    • Risken minimeras. Om uppdragen viker finns inget tvång att fullfölja rekryteringsprocessen.
    • Alla kostnader är debiterbara mot kund.