A-direkt är en del i A-gruppen.

Bemanning

A-direkt erbjuder en tryggare tillvaro för arkitektkontor. Genom vår bemanningsverksamhet kan arkitektkontor klara av arbetsbördan vid toppar med toppkrafter utan att behöva anställa ny personal.

 

Vi har anställda arkitekter och ingenjörer men också ett stort nätverk av giggare som tar kortare eller längre uppdrag på hel eller deltid genom oss.

Om du får stopp i projekt kan vi också hyra ut personal under en kort period.

Arkitekter för
arkitekter.

Våra resurser

Ahmad Mohabbat
Ahmad Mohabbat
Byggnadsingenjӧr

Byggnadsingenjör med mer än tio års erfarenhet inom design, konstruktion och byggnation av olika byggprojekt. Tekniska kompetens inkl. omfattande kunskap om AutoCAD, RevIt, ArchiCAD, 3d Studio Max, ETABS, SAFE, SAP 2000, EXCEL och projektledning programvara (primavera p6).

 

ahmad.mohabbat@a-direkt.sewww.a-direkt.se

Andrea Bacuzzi
Andrea Bacuzzi
Arkitekt SAR/MSA

Andrea är projekterande arkitekt med ca 10 års erfarenhet från arkitektkontor och byggkonsultföretag i Stockholm. Han har främst varit fokuserad på handel och infrastruktur tex. Bensinstationer.

Han arbetar som medverkande eller handläggande arkitekt och är van vid att följa projekt från program till bygghandlingsskede.

Han är lugn och metodisk och bibehåller samtidigt en projektörs snabbhet.

 

andrea.bacuzzi@a-direkt.se

www.a-direkt.se

Beroula Issa
Beroula Issa
Arkitekt

Beroula är medverkande arkitekt och jobbar med samtliga handläggande arkitekter på A-arkitekter. Hon tog sin arkitektexamen 2012 från Universitet i Aleppo, Syrien och började jobba strax därefter med bostadsprojekt som medverkande arkitekt.

Hon började jobba på A-arkitekter hösten 2016 och jobbar med flera olika handläggande arkitekter på kontoret där varje handläggare bidrar med olika kompetenser och erfarenheter. Sedan starten hos A-arkitekter har Beroula utvecklats enormt mycket som arkitekt, förbättrat sina språkkunskaper markant samt byggt upp ett starkt självförtroende med mycket erfarenheter från div olika projekt.

 

beroula.issa@a-arkitekter.se

www.a-arkitekter.se

Catarina Bendix Tegnell
Catarina Bendix Tegnell
Arkitekt SIR/MSA

Catarina är ansvarig för inredningsteamet på A-arkitekter. Inredning och designkoncept främst för kontor. Men har även tidigare erfarenhet från hotell, skola, hälso- och sjukvård och hyresgästanpassning. Kompetens att driva och leda inredningsprojekt från tidigt skede till upphandling. Den estetiska höjden i projekten har hon utefter förutsättningaran alltid hållit på ett yrkesmässigt kompetent och professionellt sätt med hög nivå. Några projekt har fått medial uppskattning och publiceringar. Genom A-arkitekter utvecklar hon varierande arbetsrelaterade miljöer med hjälp av varumärkesbyggande arkitektur.

 

catarina.bendix.tegnell@a-arkitekter.se

www.a-arkitekter.se

Christina Olofsson Lefèvre
Christina Olofsson Lefèvre
Arkitekt

Christina  har lång erfarenhet både som hus- och inredningsarkitekt. Hon tillhör  A-direkts nätverk av underkonsulter sedan februari 2016. Efter examen från Arkitektskolan i Lund arbetade hon främst med bibliotektsinredningar. Senare har Christina arbetat med fängelser, kontor, skolor och senast bostäder. Hon har arbetat med nybyggnation, om- och tillbyggnad främst i kommunal verksamhet. Hon har i egen regi utfört framför allt bygglov för småhus men även en del möbeldesign. Christinas styrka ligger i hennes erfarenhet av projekt av olika karaktär och hennes bakgrund som konstnär.

 

christina.olofsson.lefevre@a-direkt.se

www.a-direkt.se

Djordje Gilic
Djordje Gilic
Arkitekt

Djordje är chef för A – services arhitecturale company specialiserat på skandinavisk marknadsplats. Som ledande designer och chef för företaget lyckas han uppnå bra resultat. Typiskt sätt på hans arbete är både arkitektdesigner och affärsorienterad professionalist. Organisation och hantering av projektteam och deltagande i produktion, ger Djordje kunskap och verklig förståelse för rätt riktning för varje kund.

 

dg@a-services.se

www.a-services.se

Emma Jangedal
Emma Jangedal
Rekrytering och bemanning

emma.jangedal@a-direkt.se

www.a-direkt.se

Jan Socha
Jan Socha
Arkitekt

Jan är projekterande arkitekt med mångårig erfarenhet från flera Stockholmskontor. Han blev färdig arkitekt i Warsawa 1972.

Jan arbetar helst som underkonsult i uppdrag som medverkande arkitekt. Han har vana från samtliga skeden och i princip alla typer av projekt. Han fungerar även löpande som dataansvarig för ett knappt tiotal arkitektkontor.

Jan driver kontoret RAY Arkitektstudio.

 

jan.socha@a-direkt.se

www.a-direkt.se

Jelena Travas
Jelena Travas
Kommunikation

Jelena ansvarar för intern och extern kommunikation vid A-gruppen och filialer. Hennes jobb är att redigera och publicera informativt och promotivt innehåll på internet och intranät för att förbättra kommunikationen och samarbetet. Bakåtupplevelse som hon har att göra med videoproduktion för tv och biograf, men också investeringsfonder på marknadsförings- och försäljningsavdelningen. Jelena anser att smart implementering av företagskulturen otvetydigt ökar produktiviteten.

 

jt@a-services.se

www.a-services.se

Jochum Beckeld
Jochum Beckeld
Arkitekt

Jochum har erfarenhet som projekterande, handläggande arkitekt, i en bredd av projekt och skeden. Under sina drygt 25 år har han uteslutande arbetat i ArchiCad men gick för snart 1 år sen även en Revit-kurs. Just nu arbetar han med komersiella fastigheter på Studio Stockholm men har tidigare varit på uppdrag för A-direkt på Brunnberg och Forshed, Link, Wester+Elsner och Bleck Arkitekter. Jochum är en uppskattad kollega och har också genom A-direkt arbetat för Econef, en insamlingsstiftelse som projekterar och uppför ett barnhem i Tanzania.

 

jochum.beckeld@a-direkt.se

www.a-direkt.se

Kaloyan Tomov
Kaloyan Tomov
Arkitekt MSA

Kaloyan är arkitekt och byggtekniker med fokus på BIM-modellering. Han har internationell erfarenhet från studietiden och praktikplatser. Han har 3 år erfarenhet från olika typer av projekt, framför allt revidering bygghandlingar. Han har djup erfarenhet av modellering i Revit. Kaloyan är anställd på A-direkt sedan februari 2015 och har varit på uppdrag på Tengbom, &Rundquist, Detail group och PE Arkitektur.

 

kaloyan.tomov@a-direkt.se

www.a-direkt.se

Karin Oliv
Karin Oliv
Inredningsarkitekt

Mycket motiverad och med en passion för design.

Jag har omfattande designerfarenhet, som arbetar med några av de största namnen på lyxmarknaden för bostäder, detaljhandel och fritid. Starka interpersonella färdigheter gör det möjligt för mig att arbeta bra som en del av ett team – kommunicera idéer och mönster, både till projektgruppen och klienten. Jag tycker om att arbeta under press för att möta strikta tidsfrister och vara stolta över att snabbt uppnå resultat.

 

karin.oliv@a-arkitekter.se

www.a-arkitekter.se

Linda Hallvars
Linda Hallvars
Ansvarig bemanning & rekrytering

Linda är HR-specialist och ansvarar för bemanning och rekrytering på A-direkt. Hon har lång erfarenhet av search, resurshantering och olika typer av personalfrågor. I grunden är hon utbildad beteendevetare och har även erfarenhet av coachning och som samtalsterapeut.

 

linda.hallvars@a-direkt.se

www.a-direkt.se

Lotta Lindgren
Lotta Lindgren
Arkitekt SAR/MSA

Lotta har erfarenhet från arkitektarbetets alla skeden från planarbete till bygghandling. Hon har främst arbetat med komplexa offentliga byggnader som skolor, konsertsalar, muséer, kyrkor, studios, bibliotek och bostäder. Med sin unika kombination som professionell musiker och arkitekt blev hon en självklar sakkunnig arkitekt i bygget av Kungliga Musikhögskolan.
Först som programarkitekt för att sedan arbeta som ritande arkitekt hos AIX Arkitekter. Lotta är mest känd som arkitekt, inredare och programledare i TV programmet ”Bygglov” som hon gjorde en säsong av 2016 innan hon flyttade till Australien. Sedan oktober 2017 jobbar hon för A-direkt.

 

lotta.lindgren@a-direkt.se

www.a-direkt.se

Maria Westerberg
Maria Westerberg
Inredningsarkitekt / Formgivare

Maria arbetar inom ett brett spektrum som designer/inredningsarkitekt/programledare/konstnär där ofta den röda tråden är Remake och att ge gamla saker ett nytt liv.
Utbildad på Konstfacks Inredningsakritektur & möbeldesign och har ställt ut egen design i Milano, London, möbelmässan i Stockholm, gjort en recyclekollektion för Indiska, lampor åt Antrophologies, m.m och har eget remakebarnprogram JUNK på Barnkanalen Svt, där Maria har skapat ideérna, kostym och scenografi. 2011 uppmärksammades hennes stol T-shirt chair genom att den vann 1, 2 & 3: e Green Furniture Award.

 

maria.westerberg@a-gruppen.se

www.a-arkitekter.se

Michael Frimmer
Michael Frimmer
Arkitekt SAR/MSA, Dipl.-Ing.

Michael läste arkitektur vid Hochschule für Technik i Stuttgart och vid Beuth Hochschule i Berlin och tog sin tyska arkitektexamen 1998. Han har drygt 10 års erfarenhet som arkitekt i Tyskland, bl. a. har han arbetat på Foster and Partners, hos Mark Braun och Heinz Tesar som är professor bl. a. på Harvard och mottagare av det stora Österrikiska Statspriset. I Sverige har Michael förutom i egenregiprojekt arbetat på Refelx och Tengbom där han var handläggare för Mästerhuset i centrala Stockholm som nyligen invigdes. Sedan oktober 2015 är Michael anställd på A-direkt.

 

michael.frimmer@a-direkt.se

www.a-direkt.se

Mirjana Trosic
Mirjana Trosic
Arkitekt

Sedan Mira blev A-servicemedlem, gav hon en så fin känsla till varje projekt hon var inblandad i. Hennes stora känsla för smart byggnad och levande är basen för hennes arbete. Hon har arbetat både inom arkitektur och industriell design. Hon laddar upp batterierna med hobbyfotografering. Mirjana har erfarenhet av utformning av förskolor, hotell, bostadsobjekt, kaffefabriker, och även möbler och barnleksaker. Hon har alltid försökt integrera grön designposter i hennes designprocess.

 

mt@a-services.se

www.a-services.se

Nenad Ognjenov
Nenad Ognjenov
Webbdesign och utveckling

Nenad arbetar med webbutveckling, grafisk design och som IT-problemlösare på A-services. Med mer än ett decenniums erfarenhet inom design och teknik, har han öga för att dels arbeta snabbt och samtidigt inte gå miste om detaljer. Nenad har arbetat i projekt världen över, men självklart också i sin hemstad Belgrad. Det var i Belgrad han 2015 hittade sin plats i A-services som är en del av familjen A-gruppen.

 

no@a-services.se

www.a-services.se

Pedja Selakovic
Pedja Selakovic
Arkitekt

Pedja Selakovic är dedikerad arkitekt med ett stort antal detaljhandel och bostadsbyggande projekt som definierade sitt arbete och sin stil. Han är speciellt passionerad för 3D modellering och animering av konstruktion design. De flesta intermodeller som han gjorde för större bostadsbyggnadsprojekt gjorda av vårt team.

 

ps@a-services.se

www.a-services.se

Pernilla Svensson
Pernilla Svensson
Administratӧr

Pernilla arbetar som administratör inom A-gruppen och har lång arbetslivserfarenhet från flera olika branscher. Teamkänsla och servie är honörsord som präglar det dagliga arbetet tillsammans med kollegor inom hela koncernen. Att serva kollegor likväl som att ha kund eller leverantörskontakt fyller dagarna med många olika spännande uppgifter på det expansiva kontoret i Stockholm. Tidigare erfarenheter kommer från b.l.a försäkring, copy/print och olika konsultbolag.

 

pernilla.svensson@a-gruppen.se

www.a-gruppen.se

Pernilla Öfvergård
Pernilla Öfvergård
Arkitekt SAR/MSA

Pernilla är Byggnadsarkitekt med en hel del inredningsuppdrag i portföljen, främst restauranger och privatbostäder.

Entreprenör i grunden och en av grundarna till LEVA husfabrik som producerar ekologiska massivträhus, främst för fritidsboende, medialt uppmärksammad i samband med detta och även med fritidshuset ”Nivå” som kommit 3a i Rödfärgspriset 2008, publicerat i flertalet tidningar bl.a. i tidningen Residence (2 ggr.)
Tidigare verksam inom restaruangbranschen, som anslälld i alla tänkbara positioner och som egen företagare.
Restaruangbranchen har gjort Pernilla snabb, lyhörd och effektiv samt gjort att hon har lätt för att ta ett helhetsgrepp samt är van att hantera den ”icke proffessionella kunden” så som privatkunder, Brf styrelser m.fl.

Delägare i LEVA husfabrik, LEVA kungslador, Visby Creperi och logi, Åre Creperi och Logi samt tidigare Ett lite hak och Ett lite kök.

 

pernilla.ofvergard@a-arkitekter.se

www.a-arkitekter.se

Robert Hlawatsch
Robert Hlawatsch
VD, Arkitekt SAR/MSA

Robert är grundare till A-gruppen och är i egenskap av ordförande ytterst ansvarig för verksamheten.Han har flerårig erfarenhet både som företagsledare och som arkitekt. I det dagliga arbetet ansvarar han för affärsutvecklingen i A-gruppen och driver olika arkitektprojekt med inriktning på kommersiella byggnader. För Robert är det viktigt att tänka helhet utifrån beställarens perspektiv och lever i tron att en öppen och entreprenöriell inställning oftast leder till framgångsrika resultat.

 

robert.hlawatsch@a-gruppen.se

www.a-gruppen.se

Sabine Lepere
Sabine Lepere
Arkitekt SAR/MSA

Jag är en fransk arkitekt och stadsplanerare baserad i Stockholm med fem års erfarenhet i Sverige, men även i Östafrika, Västeuropa och India. Jag har arbetat som både medverkande och handläggande arkitekt på olika projekt-typer och storlekar och har förståelse för hela processen från skiss till färdig projektering. Jag brinner för projekten som tar ansvar för miljön och förmå en positiv social utveckling. Jag tror att ett bra sätt att skapa hållbara byggda miljöer är att involvera kunderna och framtida användarna genom deltagande designprocesser från de tidigare skedarna av projekten.

 

sabine.lepere@a-arkitekter.se

www.a-arkitekter.se

Staffan Söderström
Staffan Söderström
Byggnadsingenjör SBR

Staffan är erfaren byggnadsingenjör och har 15 års erfarenhet av projektering från olika arkitektkontor. Staffan tillhör A-direkts nätverk av underkonsulter sedan hösten 2016 och har till sommaren 2017 varit på uppdrag på Strategisk Arkitektur.

Staffan är mycket  uppskattad för sina gedigna erfarenheter i Archicad och håller sig alltid uppdaterad med de senaste nyheterna för att kunna använda sig av programmets fulla potential.

 

staffan.soderstrom@a-direkt.se

www.a-direkt.se

Susanne Helenius
Susanne Helenius
Ekonomi

ekonomi@a-gruppen.se

www.a-gruppen.se

Torvald Ersson
Torvald Ersson
Arkitekt SAR/MSA Civ.Ing

Torvald arkitekt och civilingenjör och ansvarar för många projekt på kontoret.
Han började på företaget 2014 och är van vid att jobba med väldigt varierande projekt i alla skeden. Många av kontorets mera komplexa uppdrag brukar hamna på hans skrivbord. Torvald är dialoginriktad, kreativ och strukturerad och duktig på analys och problemlösning. Förutom att jobba med många spännande projekt har han också hållit i internutbildning för A-gruppen.

 

torvald.ersson@a-arkitekter.se

www.a-arkitekter.se

Tanja Vrbnik Brkic
Tanja Vrbnik Brkic
Arkitekt

Tanja är en mycket professionell arkitekt, med sofistikerad känsla för design, samt för alla behov av bostads- och affärsrum. Hon samlade många priser och erkännanden i landet och utomlands. Att arbeta på alla de olika typerna av arkitektonisk design och konstruktion med olika ändamål och med specifika krav gav Tanja massor av ovärderlig erfarenhet som hon använder som ledarkitekt på A-tjänster. Hon utformade sin stil utformar hotell, kontor och bostadshus, idrottsanläggningar (simbassänger och skridskor) men även offentliga utrymmen och köpcentrum.

 

tvb@a-services.se

www.a-services.se

Tijana Ceperkovic
Tijana Ceperkovic
Arkitekt

Tijana har positiv och konstruktiv attityd. Hon är en problemlösare, resultatdriven, strategisk tänkare, uppskattar skillnader och hot andra med ära och respekt.

 

tc@a-services.se

www.a-services.se

Wael Ishak
Wael Ishak
Arkitekt

Wael är medverkande arkitekt och arbetar tillsammans med de handläggande arkitekter på A-arkitekter. Han tog sin arkitektexamen 2013 från Universitet i Homs, Syrien och började strax därefter arbeta med bostadsprojekt som medverkande arkitekt i Libanon.

Han började som praktikant hösten 2017 blev sedan anställd på A-arkitekter vintern 2018. Sedan starten hos A-arkitekter har Wael utvecklats enormt mycket som arkitekt, förbättrat sina språkkunskaper markant samt byggt upp ett starkt självförtroende med mycket erfarenheter från diverse olika projekt.

 

wael.ishak@a-arkitekter.se

www.a-arkitekter.se

Özge Özdemir
Özge Özdemir
Arkitekt

Özge började jobba som medverkande arkitekt på A-arkitekter hösten 2016 efter traineeprogrammet.
Tidigare jobbade hon många år som arkitekt i Istanbul, Turkiet och hon har erfarenhet inom främst kontor- och restaurangprojekt.

 

ozge.ozdemir.yurtkolesi@a-arkitekter.se

www.a-arkitekter.se

Ahmad Mohabbat
Byggnadsingenjӧr

Andrea Bacuzzi
Arkitekt SAR/MSA

Beroula Issa
Arkitekt

Catarina Bendix Tegnell
Arkitekt SIR/MSA

Christina Olofsson Lefèvre
Arkitekt

Djordje Gilic
Arkitekt

Jan Socha
Arkitekt SAR/MSA

Jelena Travas
Kommunikation

Jochum Beckeld
Arkitekt

Kaloyan Tomov
Arkitekt MSA

Karin Oliv
Inredningsarkitekt

Linda Hallvars
Ansvarig bemanning & rekrytering

Lotta Lindgren
Arkitekt SAR/MSA

Maria Westerberg
Inredningsarkitekt / Formgivare

Michael Frimmer
Arkitekt SAR/MSA, Dipl.-Ing.

Mirjana Trosic
Arkitekt

Nenad Ognjenov
Webbdesign och utveckling

Pedja Selakovic
Arkitekt

Pernilla Öfvergård
Arkitekt SAR/MSA

Pernilla Svensson
Administratӧr

Robert Hlawatsch
Arkitekt SAR/MSA, vd

Staffan Söderström
Byggnadsingenjör SBR

Susanne Helenius
Ekonomi

Torvald Ersson
Arkitekt SAR/MSA Civ.Ing

Tanja Vrbnik Brkic
Arkitekt

Ulrika Bergström
Inredningsarkitekt / Ljusdesigner

Wael Ishak
Arkitekt

Özge Özdemir
Arkitekt

Samarbetande kontor:

Strategisk Arkitektur

Rundqvist

Detail Group

CF Möller

Skanska

Ripellino

Carlstedt

Marge

Ankar Arkitekter

ON

Brunnberg & Forshed

BSK

SS Ark

PS

Studio Sthlm

A-arkitekter

Link

Equator

White

Asante

Wester+Elsner

Monsén

Gask

Linda Hallvars

Ansvarig bemanning & rekrytering

linda.hallvars@a-direkt.se+46 (0)733 46 26 24

Emma Jangedal

Rekrytering och bemanning

emma.jangedal@a-direkt.se+46 (0)73 37 604 28

Linda Hallvars

Ansvarig bemanning & rekrytering

linda.hallvars@a-direkt.se+46 (0)733 46 26 24