A-arkitekter är del i A-gruppen.

Är du en giggare?
Kom med oss!

A-gruppen ser förmågor och visar möjligheter. Vi matchar rätt kompetens till rätt uppdrag. A-gruppen hjälper arkitekter att hitta sina gig och arkitektkontor att hitta sina talanger!

 

Varför gigga genom A-gruppen?

 

    • Du vill driva ditt arkitektkontor men vara del av ett större nätverk när det passar dig.

 

    • A-gruppen arbetar med arkitektur inom alla segment och kan därför erbjuda dig variation i dina uppdrag.

 

    • Du får möjlighet att arbeta med och genom alla A-gruppens varumärken.

 

    • När du ansluter till A-gruppen öppnas flera möjligheter upp. Inom A-gruppen finns tillgång till uppdrag, kollegor, utbildningar, skoj och mycket annat.

Kontakta oss på info@a-gruppen.se

Jochum är giggare
Varför?

Jochum Beckeld började gigga för A-direkt hösten 2013. Han har alltid gillat friheten med att vara egen företagare. Under mer än fyra år har han varit på underkonsultuppdrag genom A-direkt och får nu även stöd i att hantera egna kunder och uppdrag av kollegorna på A-arkitekter. Han hyr en arbetsplats på P25 och kan kommunicera med produktionen på A-services genom intranätet Workplace var han än befinner sig.

 

– Som egen företagare hamnar man lätt i sitt hemmakontor och kan tappa fokus från både kollegor och yrke. Med A-gruppen har jag alla fördelar med att vara egen företagare men även vara med i en grupp där jag hör hemma, säger Jochum.