Josefin Dorkhom 170306

Josefin Dorkhom
josefin.dorkhom@a-direkt.se
0707-544191

Arkitekt / vd

Josefin har erfarenhet från arkitektarbetets alla skeden från förstudier till relationshandlingar, i projekt inom främst olika typer av offentliga byggnader.

Josefin startade A-direkt våren 2013 och har tidigare erfarenhet inom bl.a. bemanning, rekrytering, omställning och verksamhetsutveckling.

Just nu letar A-direkt ny vd då Josefin ska gå vidare inom moderbolaget A-gruppen.

Ahmad-Mohabbat-01

Ahmad Mohabbat
ahmad.mohabbat@a-direkt.se
0722-977071

Byggnadsingenjör

Ahmad har 10 års erfarenhet från design och konstruktion på arkitektkontor i Afghanistan. Under de senaste två åren har han arbetat som arbetsplatsledare för Svensk Ytplanering och kombinerat arkitektarbete med att fungera som platschef nybyggnad bostäder i Stockholm.

Ahmad har varit på uppdrag på Strategisk Arkitektur, Monsén Arkitekter och projekterar nu FU och bygghandling av en bussdepå på White Arkitekter. Ahmad projekterar i Autocad, Archicad och Revit.

Andrea-låg

Andrea Bacuzzi
andrea.bacuzzi@a-direkt.se
0733-726685

Arkitekt SAR/MSA

Andrea är projekterande arkitekt med ungefär 15 års erfarenhet från arkitektkontor och byggkonsultföretag i Stockholm. Han har främst varit fokuserad på handel och infrastruktur så som bensinstationer men även privata villor.

Andrea är anställd på A-direkt sedan januari 2015 och har varit på Cedervalls, BSK och Tengbom. Just nu är han på White Arkitekter.

Christina1-200x300

Christina Lefevre
christina.olofsson.lefevre@a-direkt.se

Arkitekt

Christina har lång erfarenhet både som hus- och inredningsarkitekt.

Efter examen från Arkitektskolan i Lund arbetade hon med biblioteksinredningar. Senare har Christina arbetat med fängelser, kontor, skolor och senast bostäder. Hon har arbetat med nybyggnation, om- och tillbyggnader främst i kommunal verksamhet. Hon har i egen regi utfört framför allt bygglov för småhus, men även en del möbeldesign. Christinas styrka ligger i hennes erfarenhet av projekt av olika karaktär och hennes bakgrund som konstnär. Sedan februari 2016 ingår hon i A-direkts nätverk av underkonsulter och har varit på uppdrag på Strategisk Arkitektur men är nu på Brunnberg och Forshed.

Ferenc Santha 170329

Ferenc Santha
ferenc.santha@a-direkt.se
0733-48 30 89

Arkitekt

Ferenc har lång erfarenhet som arkitekt och har framför allt arbetat med hotell- och restauranger. Han anställdes på A-direkt i mars 2017 och är nu på uppdrag på Strategisk Arkitektur.

Jan-Socha-låg

Jan Socha
jan.socha@a-direkt.se

Arkitekt SAR/MSA

Jan har lång erfarenhet från arkitektyrkets alla skeden och har arbetat i en mängd olika projekt. Han behärskar Autocad och Revit men föredrar Archicad.

För A-direkt har Jan varit på långa uppdrag för Wester+Elsner samt &Rundquist och är nu på White Arkitekter.

Jochum

Jochum Beckeld
jochum.beckeld@a-direkt.se
0721-502900

Arkitekt

Jochum har lång erfarenhet som projekterande och handläggande arkitekt. I första hand från projekt inom kommersiella- och kontorsfastigheter men även med om- och tillbyggnader av bostäder.

Jochum ingår i A-direkts nätverk i underkonsulter och har varit på uppdrag på flera namnkunniga kontor, just nu är han på Studio Stockholm.

Kaloyan

Kaloyan Tomov
kaloyan.tomov@a-direkt.se
0708-70 72 42

Arkitekt

Kaloyan tog sin arkitektexamen vid Chalmers för tre år sedan. Redan under studietiden arbetade han i Revit och är intresserad av att utveckla sina Revitkunskaper på ett djupare plan och i framtiden arbeta konceptuellt. Han har en bachelor i Architectural Technology and Construction Management från VIA Universitet i Danmark.

Kaloyan har varit på uppdrag hos Tengbom, &Rundquist samt PE Arkitektur och är nu på Equator.

Linda Hallvars 170306

Linda Hallvars
linda.hallvars@a-direkt.se
0733-46 26 24

Rekrytering

Linda har lång erfarenhet av bemanning, rekrytering och som HR-specialist. I grunden är hon personalvetare.

Linda är anställd på A-direkt sedan mars 2017 och arbetar med search/headhunting, personbedömningar, intervjuer och referenstagningar.

Michael-

Michael Frimmer
michael.frimmer@a-direkt.se
0708-216331

Arkitekt SAR/MSA

Michael läste arkitektur vid Hochschule für Technik i Stuttgart och vid Beuth Hochschule i Berlin och tog sin tyska arkitektexamen 1998. Han har drygt tio års erfarenhet som arkitekt i Tyskland, bl.a. har han arbetat på Foster and Partners, hos Mark Braun och Heinz Tesar.

För A-direkt har Michael varit på uppdrag hos A-arkitekter, Amneby & Forslund och Larsson Ark. Just nu ritar han detaljer för ett nytt fasadkoncept på en stor, svensk butikskedja.

Staffan Söderström 161213

Staffan Söderström
staffan.soderstrom@a-direkt.se
+46708253233

Byggnadsingenjör SBR

Staffan är erfaren byggnadsingenjör och har 15 års erfarenhet av projektering från olika arkitektkontor. Staffan tillhör A-direkts nätverk av underkonsulter sedan hösten 2016 och är nu på uppdrag på Strategisk Arkitektur till sommaren 2017.

Utöver ovan nämnda konsulter arbetar för närvarande ett tiotal arkitekter på uppdrag genom A-direkt.

Vi är glada över att knyta alltfler mindre arkitektkontor till oss. Kontor som möter både upp- och nedgångar och som kan ha behov av att under vissa perioder arbeta som underkonsult och under andra perioder förstärka med extra resurser och ta in underkonsulter från oss.

Är du intresserad av att ansluta dig till vårt nätverk av underkonsulter skicka en ansökan eller hör av dig för ett förutsättningslöst samtal 0707-544191.