A-direkt är en del i A-gruppen.

Vi är arkitekter för arkitekter!

A-direkt är en del i A-gruppen, som är en växande koncern inom arkitektur. Delaktigheten i A-gruppen gör att A-direkt har god tillgång till kunskap och resurser samtidigt som en personlig servicenivå bibehålls.

 

A-gruppen är idag verksam inom 4 olika varumärken:

A-arkitekter skapar dynamiska team på nya och intressanta sätt.
Kunder är både privata och offentliga beställare.

 

A-direkt är arkitektföretaget som endast arbetar åt andra arkitektföretag.
Affärsområden är bemanning, rekrytering och outsourcing.

 

A-services stöttar arkitektföretag med produktion av ritningar och grafiskt material.
Effektivitet, kvalitet och leveransförmåga.

 

A-projekt skapar och utvecklar projekt som hel- eller delägare.
Arkitekten tar ansvar från ax till limpa.

A-direkt är ett annorlunda arkitektföretag! Vi är arkitekter vars ambition är att bidra till vår bransch genom att jämna ut toppar och dalar och på så sätt skapa ett sunt arbetsklimat för arkitekter och ett jämnt arbetsflöde för arkitektföretag.

 

Vår vision är en hållbar bransch med hållbara arkitekter och inte bara hållbar arkitektur.
För att uppnå vårt mål erbjuds arkitektföretag tjänsterna bemanning, outsourcing och rekrytering.

 

Och för arkitekter har vi vår Giggarpool, vår Kandidatbank och dessutom möjligheten att ta anställning som en av våra ambulerande arkitekter.

A-direkt är en del i A-gruppen, som står för entreprenörsanda i arkitektbranschen.
A-gruppen är verksam inom varumärkena A-arkitekter, A-direkt, A-services och A-projekt.

 

Vill du veta mer, så titta in på A-gruppens hemsida

Styrelse

Linda Marend

Linda Marend är utbildad arkitekt och har nära 20 års erfarenhet från ledande befattningar i samhällsbyggnadsbranschen. Hon har bland annat arbetat på WSP Sverige, Temagruppen, LINK arkitektur och på Haninge kommun. Erfarenheten sträcker sig från affärsområdes- och marknadschef till vd och förvaltningschef inom stadsbyggnad. I dagsläget driver Linda det egna företaget 12 rum och kök AB och ägnar sig åt styrelseuppdrag, konsultverksamhet inom företagsutveckling samt ledarskapsutveckling.

HC Toll

HC Toll har arbetat med ekonomistyrning eller som CFO i drygt 20 år, med bakgrund inom ett flertal branscher, såsom tung tillverkningsindustri, detaljhandel, konsult- och tjänsteföretag, spel- och apputvecklare, även utomlands. Sedan 2014 arbetar HC som egenanställd konsult som CFO eller senior business controller, i första hand i mindre men snabbväxande företag.

Robert Hlawatsch

Robert är grundare till A-gruppen och är i egenskap av både vd och ordförande ytterst ansvarig för verksamheten. Han har flerårig erfarenhet både som företagsledare och som arkitekt. I det dagliga arbetet ansvarar han för affärsutvecklingen i A-gruppen och driver olika arkitektprojekt med inriktning på kommersiella byggnader. För Robert är det viktigt att tänka helhet utifrån beställarens perspektiv och lever i tron att en öppen och entreprenöriell inställning oftast leder till framgångsrika resultat.

Martin Svedberg

Martin Svedberg har mer än 10 års erfarenhet från ledande befattningar där fokus legat på företagsutveckling, både i Sverige och utomlands. Sedan 6 år jobbar Martin åt en internationell koncern som ägs och leds av finansmannen Sten Mörtstedt. Vid sidan av tjänsten som Group Property Manager så har Martin ett tiotal olika styrelseuppdrag inom en diversifierad grupp av bolag.