Söker du jobb

Här ser du våra aktuella jobberbjudanden.

Hittar du inget intressant, så registrera sig i vår kandidatbank för att få förtur till intressanta erbjudanden. Om du hellre arbetar genom eget företag kan du bli en av våra giggare.

Utförda rekryteringar:

Kontorschef, PE Arkitektur

Senior inredningsarkitekt, a2m2

Landskapsingenjör, Landskapslaget

Handläggande arkitekt, Lomar Arkitekter

Gestaltande inredningsarkitekt SIR, Marge.

Erfaren byggnadsingenjör, Marge.

Senior STadsutvecklare, Strategisk Arkitektur.

Samhällsengagerad HL Arkitekt, Asante.

Kreativ konceptarkitekt, BAS

Erfaren landskapsarkitekt, Landskapslaget.

Handläggande arkitekt, Marge

Planarkitekt, Landskapslaget

Fysisk planerare, Landskapslaget

Byggnadsingenjör, Marge

Medverkande gestaltande arkitekt, A-arkitekter

Gestaltande inredningsarkitekt SIR, Marge.

Byggnadsingenjör, A-arkitekter