A-arkitekter är del i A-gruppen.

Ta emot en trainee ur vårt program för nyanlända arkitekter!

Traineeprogram för nyanlända arkitekter.
Vårt systerbolag A-direkt är initiativtagare till ett traineeprogram för nyanlända arkitekter. Under tre år har ett fyrtiotal arkitekter mött den svenska arbetsmarknaden varav vi på A-arkitekter sammanlagt har tagit emot sex stycken.

 

Personerna har valts ut av A-direkt så att de med bäst förutsättningar att lyckas på den svenska arbetsmarknaden efter traineeperioden. A-direkt ansvarar också för att hitta traineeplatser, att följa upp traineerna så länge programmet pågår och att vägleda både traineer och arbetsgivare.

 

Utbildning och praktik varvas och förhoppningen är att är att de flesta får fast anställning efter praktiken.

 

Vill du veta mer, eller vill ditt företag ta emot en trainee,
så kontakta A-direkt, Linda Hallvars

Yrke: Arkitekt

Erfarenhet: 5 år

Typ av uppdrag: Infrastruktur, Bostäder, Skola/fFörskola, Vård

Erfarenhet främst från skede: Modellering, Revidering bygghandlingar, Systemhandling

Kompetens i mjukvara: Revit, Autocad samt Sketch-up

Tidigare anställningar: Cedervall arkietkter (6mån), Grontmij Danmark, Kina på KAS Design i Shenzehn

Figur 2 Campus Albano skiss atrium 2